Årsstämman 2020

Styrelsen har i enighet med ny tillfällig lagstiftning beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Underlag inför poströstningen till samtliga medlemmar skickas ut inom kort. I dokumenten finns beskrivet hur man går till väga, var man kan lämna sin poströst samt vilket datum den senast ska vara inlämnad. Det är styrelsens förhoppning att föreningens medlemmar har förståelse för styrelsens beslut, trots att det till viss mån inskränker möjligheten till en öppen diskussion och frågor. En extra stämma planeras till hösten.

« Tillbaka