Viktig information med anledning av skärpta Covid-restriktioner

Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 november nya coronaåtgärder. En av dessa var att skärpta allmänna råd införs även i Dalarna och Västmanlands län fram till 10 december med eventuell förlängning.

Råden innebär i stora drag att man ska undvika fysisk kontakt med människor man inte bor med, avstå kollektivtrafik och andra platser där trängsel kan uppstå samt jobba hemifrån om det är möjligt. Mer information om de allmänna råden finns på www.krisinformation.se.

HSB MälarDalarna följer strikt de fastställda restriktionerna vilket bland annat får till följd att våra kontor i Dalarna och Västmanland kommer att hålla stängt för besök från och med måndag 16 november. Vid de kontor där nyckelutlämning till leverantörer sker så kommer detta att hanteras som vanligt.

Våra medarbetare finns självklart tillgängliga för er via telefon och mejl. Fysiska möten ersätts med digitala möten, telefonmöten eller möten utomhus om möjligt.

När det gäller fastighetsskötsel och reparationer så fortgår arbetet. Vi återgår dock till att enbart utföra akuta åtgärder inne hos boende såsom vattenläckor, stopp i avlopp eller elfel, d v s sådant som är att betrakta som fara för person och/eller fastighet. Vår personal har tillgång till skyddsutrustning och vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att både ni och de ska känna sig trygga.

Under perioden då lokala allmänna råd gäller kommer HSB-ledamoten inte att delta fysiskt på styrelsemöten. Däremot kommer de att delta digitalt eller via telefon.

Ovanstående avser alltså Dalarna och Västmanlands län och fr o m måndag den 16 november fram t o m 10 december.

Ta hand om varandra!

Med vänlig hälsning

HSB MÄLARDALARNA
Tfn: 010-303 27 30

www.hsb.se/malardalarna

« Tillbaka