Medlemsinformation

Nytt telefonnummer till expeditionen

Styrelsen har köpt in en mobil till Expeditionen. Tyvärr kunde det gamla numret inte behållas. Vi vill påminna om att det nya numret är 0705-13 17 70.

Föreningsstämma

Pandemin är högst närvarande och styrelsen tvingats ta det tråkiga beslutet att ännu en gång hålla föreningsstämman via postomröstning. Som alla säkert förstår kan en poströstning inte jämföras med en traditionell föreningsstämma. Brf Soldaten följer folkhälsomyndighetens regler för att säkerställa att smittan inte sprids.

Projekt

Styrelsen har under året arbetat med olika projekt. I slutet av året blev passagesystemet klart. Trappstädningsavtalet har omförhandlats med en lokal städfirma. Tidigare utförde HSB städningen och kostnaden var 252 000 kr/år. Med det nya städavtalet betalar vi 199 000 kr/år.

Förvaltaravtalet genom HSB har granskats, reviderats och omförhandlats. Tidigare betalade vi 278 000 kr/år och nu betalar Soldaten 139 000 kr/år.

Även övriga avtal med HSB kommer att granskas och omförhandlas i år.

Centralgaraget

Gällande centralgaraget har styrelsen anlitat en extern besiktningsman som utfört en tillståndsbedömning. Besiktningsföretaget har också granskat en äldre tillståndsbedömnings-rapport. Garaget är i väldigt gott skick och så ska vi se till att det förblir. Baserat på inspektionerna så finns det saker vi ska utföra, styrelsen har tillsammans med HSB lagt in en rad aktiviteter i underhållsplanen.

Till exempel kommer åtgärder för infarten till garaget, betongbeläggning, samt mark och vägg utföras. Styrelsen kommer ge specifik information om kommande åtgärder påverkar logistik och/eller innebär större kostnader som påverkar föreningen.

Hemsidan

Läs gärna vår information på hemsidan    www.brfsoldaten.se

Ta hand om varandra och beakta restriktionerna från folkhälsomyndigheten!

Styrelsen

« Tillbaka