Inför årsstämman 2021

Årsredovisning 2020 och formulär för poströstning är nu utdelade till samtliga medlemmar.

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Soldaten i Västerås föreningsstämma den datum 2021-06-08

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.

Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att:

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Poströsten ska läggas i medföljande kuvert, förslutas och lämnas senast den 4 juni 2021 i brevlådan på expeditionen, Viksängsgatan 19.

  • Om kuvertet lämnas öppet så blir rösten ogiltig.
  • Om du kryssar i fler än ett alternative blir din röst ogiltig.

« Tillbaka