Årsmötet 2021-06-08

Tisdagen den 8 juni hölls årsstämman på Brf Soldaten. Årsmötet genomfördes med enbart poströstning enligt tidigare styrelsebeslut som grundar sig i Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet var att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Personlig kallelse, årsberättelse, motioner samt poströstningsformulär sändes per post till samtliga medlemmar den 23 maj. Poströst skulle ha inkommit senast den 4 juni.

Av totalt 322 medlemmar inkom 96 giltiga poströster vilka upptagits i röstlängden.

Information till samtliga medlemmar om poströstnings resultatet delades ut den 10 juni.

Styrelsen vill tacka för förtroendet och arbetar vidare med att förvalta vår fina förening. Vi vill även tacka alla medlemmar som lämnat in sin poströst. Pandemin är förhoppningsvis över till nästa år så att vi kan hålla årsmötet på sedvanligt vis.

Med vänliga hälsningar// Styrelsen

« Tillbaka