Råttor

På grund av råttor som setts vid sophuset på Kaserngatan 73-87 så kommer fällor att ställas ut med gift i som kommer ifrån Anticimex.

Komposthögen bredvid sophuset tas bort och hädanefter så får ingenting slängas där för då finns risk att råttorna kommer tillbaka igen.

« Tillbaka