Stamrensning är nu gjord i våra fastigheter

Rensningen är gjord och vi hoppas att avloppen i alla lägenheter fungerar bra. Om avloppen fortfarande krånglar ber vi er höra av er till expeditionen. Vi har garanti på det arbete som RECOVER utfört. För att garantin ska gälla måste Journummer till Recover användas vid stopp eller problem med avloppen.

Journummer vid stopp i avlopp

0771-103 500

De hyresgäster som olika anledningar inte fick sina avlopp rensade kommer att kontaktas.

Det är av yttersta vikt att alla avlopp i alla lägenheter spolas så att bra funktion av systemet kan garanteras. Vi är alla skyldiga att värna om våra fastigheter och ge anlitade företag tillträde till lägenheterna.

Serviceläge på lås
Sätt i nyckeln och lås om vanligt

Vrid låset till läge kl:16.55

I detta läge kan nyckeln dras ut och företag kan komma in med hjälp av en s.k. servicenyckel.

Tack och ha en fin dag.

Hälsningar,

Styrelsen

« Tillbaka