”Vårstädning”

HSB fastighetsförvaltning kommer att utföra sopning och blåsning av föreningens asfaltsytor med start:

Datum: Måndag den 28:e Mars

Starttid: 09:00-under dagen

Ytorna som avses är vid våra parkeringsplatser, allmäna ytor och inne på gårdarna.

Sopmaskiner och blåsmaskiner kommer användas, innebär att trafik och damning kommer ske under denna period.

Denna skylt tas ner när arbetet är utfört

Mvh,

Styrelsen

« Tillbaka