Medlemsinformation

Årsmöte

Kommer att hållas på kvällen tisdagen den 31 maj i Viksängsskolans matsal. Mer information kommer. Vi hälsar alla välkomna och ser fram emot att äntligen kunna ha ett årsmöte ”live”!

Vårstädning

Den 23 april kommer det att anordnas en vårstädning för alla medlemmar. Föreningen bjuder på grillad korv, kaffe te och annat tilltugg. Vi samlas vid Expeditionen för att fördela redskap och arbetsuppgifter. Väl mött!

Faunadepå vid Viksängsgatan

För många är de stora gamla träden på område ett viktigt och trevligt inslag. Styrelsen är mån om att vårt bestånd av gamla träd sköts. Efter utförd inspektion av en arborist så har vi tagit ner en tall som hade drabbats av törskatesvamp. I samråd med Länsstyrelsen togs tallen ned och en faunadepå har skapats bredvid sopstationen på Viksängsgatan. En faunadepå är en utplacerad hög med stockar, stubbar eller grenar som skapas med syftet att stärka den biologiska mångfalden. Hotade arter som är beroende av död ved får en chans att överleva och sprida sig i omgivningarna. Faunadepåer är inte bara positiva för insekter, mossor och svampar – de kan också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss.

Rensning av våra skyddsrum, cykelrum och barnvagnsrum

I april månad kommer styrelsen att märka upp samtliga cyklar, barnvagnar, barnstolar, dörrar kartonger, städvagnar, mattor och övriga saker som står i ovanstående förråd med ett plastband. Ni som äger dessa saker och förvarar dom i skyddsrum, cykelrum och/eller barnvagnsrum ombeds att ta bort detta plastband före 1: a juni.

Den 1: a juni kommer de föremål som har plastband kvar att forslas bort. Cyklarna kommer förvaras i 6 månader och därefter aktionernas ut. Pengarna kommer skänkas till välgörande ändamål.

Skyddsrum

I det rådande världsläget så påminner vi om att inom Brf Soldaten finns ett antal skyddsrum. Styrelsen håller som bäst på att se över skyddsrummen och den utrustning som finns där. Vi vill uppmärksamma de som har förråd i skyddsrum om att man måste kunna utrymma det privata förrådet på 48 timmar. Alla boende ombeds kontrollera var ert närmaste skyddsrum finns. Större karta med skyddsrummens placering finns upphängd utanför expeditionen.

Mycket bra information finns på MSB’ s hemsida.

https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/

Sopstationer

Under våren utförs varje år normalt en storstädning av sopstationerna, i samband med detta så kommer i år samtliga golv få en ny skyddande yta. Separat skyltning vid varje sopstation sker när arbetet kommer igång.

Brandrond

Vi måste åter igen (för tredje gången!) påminna alla innehavare av plats i centralgaraget att det inte är tillåtet att förvara kemikalier, bilbatterier och brännbara föremål i centralgaraget. Alla som hyr en plats där uppmanas att genast plocka bort allt brännbart och alla kemikalier. Åtgärder, i form av bortforsling, kommer snart att göras.

Parkeringsplats med elstolpe

Styrelsen har beslutat att stänga av strömmen i motorvärmaruttagen under sommarhalvåret.

Avstängningen kommer att göras 1 maj.

Mvh

Styrelsen

« Tillbaka