Information från medlemsmöte 23 november 2022

Hej allesammans och tack för ett bra medlemsmöte i onsdags där många av föreningens medlemmar var på plats och många bra synpunkter lyftes. Här kommer en kort sammanfattning om vad som togs upp på mötet för de medlemmar som inte var på plats.

Bredband/TV/IP-telefoni

Information om gruppanslutningsavtal/enskilt avtal togs upp och där medlemmarna var enhälliga i sina synpunkter att vi ska fortsätta med ett gruppanslutningsavtal när vårt nuvarande gruppanslutningsavtal går ut. Kostnaden för föreningen per lägenhet med ett nytt gruppanslutningsavtal enligt offert landar på cirka 164 kr/månad och då ingår 500 Mbit/s bredband, TV HD Baspaket, IP-telefoni samt ingår en ny router. Denna kostnad kommer ingå i hyran, exakt som det gör i dagsläget.

Parkeringspolicy

Information om varför en ny parkeringspolicy samt en ny prislista har tagits fram, bland annat för orättvisor om parkeringarna och kostnaden för parkeringarna bland medlemmarna. En anledning till är för att kunna göra något åt den ”fulparkering” som sker i dagsläget.

Enligt utskickad information kommer styrelsemedlemmar ”knacka dörr” hos de medlemmar under de närmsta månaderna som har ett parkeringsavtal för att säga upp avtalet. Därefter får alla som har parkeringsavtal möjlighet att skriva på nya avtal på de ”parkeringstyper” de har i dagsläget med den nya parkeringspolicyn. Mer information om detta kommer att skickas ut.

De nya avtalen och parkeringspriserna kommer slå igenom 1 januari 2024 för de med befintliga avtal. För de som tecknar nya avtal gäller priserna omedelbart. För de enskilda garagen kommer det bli en ”pristrappa” beroende på storlek där kostnaden är 600 kr/månad för de största enskilda garagen.

Priserna för de tidigare ”fria platserna”, 600 kr/kort, betalar man på expeditionen och kommer slå igenom 1 mars 2023 när de nuvarande kortens giltighet tar slut.

Statusuppdatering centralgaraget

Centralgaraget behöver renoveras både invändigt och utvändigt. Detta är ett stort projekt där i dagsläget extern projektledare arbetar med framtagande av förfrågningsunderlag och mängdförteckning. Information om det här projektet kommer fortlöpande uppdateras på anslagstavlorna vid expeditionen. Separat kommunikation med de boende på Soldatgatan samt de medlemmar som har plats i centralgaraget kommer ske när tidplanen för utförande är satt.

I dagsläget är tidsplanen att arbetet med det invändiga arbetet sker mellan februari-maj och det utvändiga arbetet mellan maj-oktober. I budgetarbetet har styrelsen räknat med en kostnad på 17 miljoner för det här projektet vilket kommer medföra att föreningen behöver låna pengar. Kostnaderna för detta projekt är enligt budget och inte bekräftade då skarpa offerter saknas i nuläget.

Hyreshöjning

På föreningsstämman 2022-05-31 diskuterades behovet av en ökning på 8%, men med mer fakta på bordet och omvärldsfaktorer som påverkar så blev behovet av en höjning större för föreningen. Storleken på höjningen blir 19% och kommer ske med start 2023-02-01 och är den första höjningen för föreningen sedan 2007.

Summerat är orsaken till höjningen ökade utgifter såsom

  • Dyrare avtal för drift och service

Vatten, Värme, skötsel, försäkring mfl

  • Nytt dyrare elavtal from 2023-02-01
  • Kommande underhålls åtgärder, dyrare åtgärdskostnader
  • Besiktningsanmärkningar
  • Centralgarage utförande start, kräver att föreningen tar ett lån, budget 17MKr.

Delgivning och mer information om hyreshöjningen lämnas ut på separat blad.

Mvh Styrelsen

 

« Tillbaka