Vi har här listat en hel del viktig och praktisk information om ditt boende och vår förening

Genom att klicka på valfri bokstav öppnar du upp för fler alternativ!

A-Ö

Andrahandsuthyrning

Tillstånd av styrelsen krävs för alla former av andrahandsuthyrning. I ansökan ska du ange skäl till uthyrning, hur lång tid du avser hyra ut lägenheten samt vem du vill hyra ut lägenheten till. Blanketten finns här och lämnas eller mailas till expeditionen.

Avlopp

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att rensa golvbrunnar och vattenlås. Föreningen rensar avloppsledningar, så kallade grenledningar och stamledningar, inom ramen för löpande underhåll.

Barnvagnsrum

Det finns särskilda utrymmen för barnvagnar, rullstolar och rullatorer i varje källarutrymme. Föreningen ansvarar inte för personliga egendomar. Använd lås på det du är rädd om.

Bastu

Föreningens bastu & relax finns i källaren på Kaserngatan 73. Bokning sker via cylindersystemet utanför lokalen. Särskilt passerkort kvitteras ut på expeditionen mot en avgift på 100 kronor.  För ett trivsamt bastubad vänligen ta del av mer information här.

Bom

Vägbommar kan vid särskilda behov, exempelvis flytt, öppnas med lägenhetsnyckel för att köra in på området. Parkera aldrig framför en bom. Om du måste stanna på en gångväg inne på området får du inte lämna fordonet utan uppsikt. Detta för att utryckningsfordon alltid måste beredas plats och ha möjlighet att komma fram.

Brandvarnare

Föreningen har ansvar för att utrusta varje lägenhet med brandvarnare. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och regelbundet testa brandvarnaren. Styrelsen rekommendation är att komplettera brandskyddet i ert hem med brandsläckare och brandfilt.

Balkonginglasning

Om du önskar glasa in din balkong behöver du söka bygglov enligt det tillstånd som ges av föreningen. Det måste också skrivas ett kontrakt med föreningen gällande ansvar och underhåll av inglasningen. Är balkongen redan inglasad är det viktigt att du vid försäljning meddelar köpare att det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för eventuella skador på inglasningen.

Balkonglister

Plastlister till din inglasade balkong finns att hämta på på expeditionen. Listerna sätts på glasdörrarna, minskar att det blåser in och ger mindre smuts på balkongen. Det sparar också på värmen på balkongen.

Balkongmålning

Önskar du måla om balkongväggen finns särskilda bestämmelser kring godkända kulörer i vitt och gult. Inköp och framtida underhåll åligger lägenhetsinnehavaren. Kontakta expeditionen för mer information. Väljer du att behålla den bruna originalväggen finns fortsättningsvis olja att hämta ut på expeditionen.

Bredband

Föreningen har valt Telenor som internetleverantör av bredband via stadsnätet. Bredband om 150-250 Mbit/s samt IP-telefoni ingår i gruppanslutningen för alla hushåll i föreningen. Kostnaden ingår i månadsavgiften. Samtalskostnaden för IP-telefonin betalas av lägenhetsinnehavaren.

Cykelrum I källarutrymmen finns särskilda plaser för cyklar.

Inget än

Inget än

Felanmälan

Vid felanmälan kontakta HSB MälarDalarna på 010-303 27 00 eller via forumlär.

Fönsterfilter

Fönsterfilter sitter innanför vädringsluckorna ovanför vissa fönsterpartier. De bör bytas en gång om året. Filter säljs på expeditionen för 25 kronor styck.

Hemförsäkring

Som medlem är du skyldig att ha en gällande hemförsäkring. Ett så kallat bostadsrättstillägg behöver dock inte tecknas då föreningen bekostar försäkringen för samtliga medlemmar.

Hobbyrum

Föreningen har två hobbyrum för dig som önskar måla, snickra eller renovera något. Lokalerna är kostnadsfria att använda och bokas via expeditionen. Vänligen respektera dina grannar genom att inte använda högljudda maskiner efter kl 19.00 och innan 08.00.

IP-telefoni

IP-telefoni ingår i gruppanslutningen för alla hushåll i föreningen. Den fasta avgiften ingår i månadsavgiften. Samtalskostnaden betalas av lägenhetsinnehavaren.

Inget än

Kondens

När ett mycket välisolerat fönster sitter placerat i ett oskyddat läge, eller i ett läge där luftfuktigheten är hög, kan utvändig kondens uppstå på fösnter. Imma bildas i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort.

Lägenhetsnummer

Ditt lägenhetsnummer är unikt för din lägenhet i föreningen. Du använder den internt vid kontakt med styrelsen, expeditionen och med HSB. Koden är genomgående tresiffrig och finns bland annat på din tvättcylinder och vid tidningsfacket utanför din ytterdörr.  Skatteverkets numrering är fyrsiffrig. Numret ska anges i myndighetskontakter, vid adressändring osv. Numret börjar alltid med 1 följt av våningsplan och sedan ett nummer som avspeglar antal lägenheter på ditt våningsplan.

Låsöppning

Det är endast om låset lämnats i serviceläge som föreningen kan vara behjälplig i de fall en lägenhetsinnehavare förlorat sin nyckel. Föreningen har ingen huvudnyckel. Ring Certego på 020-24 00 00. Mot uppvisande av legitimation kan dörren öppnas. Observera att du som lägenhetsinnehavare står för hela kostnaden.

Markiser

Alla nya markisuppsättningar i föreningen måste först godkännas av styrelsen. Vid godkännande upprättas ett avtal mellan boende och förening gällande ansvarsfrågan. På expeditionen finns exempel på fabrikat, färger och mönster som godkänts.

Medlemserbjudande

Som medlem i HSB har du tillgång till en mängd erbjudande och rabatter. Ta del av aktuella medlemserbjudanden här.

Nycklar

Du är som lägenhetsinnehavare ansvarig för att hantera de nycklar som tillhör lägenheten. Föreningen har ett kopieringsskyddat låssystem. Det är därför ej möjligt att kopiera upp fler nycklar utan att först kontakta expeditionen och ansöka om den rekvisition som krävs vid beställning hos en certifierad nyckeltillverkare.

Ohyra

Råkar du ut för ohyra och skadedjur, ring till Anticimex och uppge att du bor i HSB Brf Soldaten.

Parabolantenn

Antenn/parabol får inte monteras på fasad, ytterväggar eller tak utan styrelsens godkännande.

Parkering

Alla omärkta parkeringsplatser kan användas fritt av både de boende och besökare förutsatt att giltigt parkeringstillstånd från föreningen finns synligt i bilen. Möjligheten att hyra garage eller parkeringsplats finns. I centralgaraget på Soldatplasten är månadskostnaden för bil 208 kronor per månad, för motorcykelplats 104 kronor per månad. Garageporten kan öppnas med en fjärrkontroll, vilken hämtas på expeditionen mot deposition av 250 kronor. Individuella garage med egen port finns i flera av föreningens fastigheter till en kostnad av 280-380 kronor per månad. Parkeringsplatser med eluttag kan hyras för 100 kronor per månad. Härutöver finns särskilda uppställningsplatser för husvagnar och husbilar till en kostnad av 75 kronor per månad. För mopeder och cyklar hänvisar vi till de stora cykelrum som finns i de flesta källarplan. För samtliga parkerings- och garageplatser gäller kösystem. Blankett för ansökan finns här och lämnas till expeditionen.

Inget än

Renovering

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda. Innan du påbörjar en renovering av din bostad är det alltid bäst att förankra renoveringen med styrelsen. En del arbeten måste nämligen godkännas av styrelsen innan renovering. Ibland krävs också godkänt bygglov eller att bygganmälan är gjord innan en renovering kan påbörjas. Det kan också vara så att föreningen planerar inför ett kommande arbeten och åtgärder vilket du bör känna till konsekvenserna av.  Styrelsen besitter också kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Samlingslokal

Vår nyrenoverade, gemensamma lokal kan hyras av medlemmar för 100 kr/dygn. Lokalen ligger i källaren på Viksängsgatan 19 och kan användas fram till kl 23.00.

Serviceläge

Låsen till lägenhetsdörrarna har ett så kallat serviceläge. Det kan vara nödvändigt att använda sig av för att ge andra tillgång till lägenheten vid exempelvis reparationer och ventilationskontroller. Du ställer själv låset i serviceläge genom att vrida nyckeln lite längre motsols innan du drar nyckeln ur låset. I normalläge (”kl 12”) kan enbart lägenhetsnyckel öppna låset. I serviceläge (”kl 10) kan låset även öppnas med servicenyckel.

Störningar

I en flerfamiljsfastighet är det oundvikligt att man hör grannarna ibland. Visa alltid hänsyn till varandra, i synnerhet under sena kvällar och nätter. Ta för vana att underrätta dina grannar i förväg vid exempelvis fest eller hantverksarbete. Enstaka störningar är inte en styrelsefråga. Om du blir störd av din granne ska du i första hand kontakta denne och försöka lösa problemet. Upprepade störningar ska dokumenteras i särskild störningsblankett.

Swish

Vi uppskattar att du som medlem i möjligaste mån använder dig av Swish vid betalning av exempelvis bokning av övernattningslägenhet, gymmedlemskap och bastudeposition. Vår Swish-nummer är: 123 618 9195. Ange namn/lägenhetsnummer samt vad betalningen avser i meddelanderutan.

Tvättstugor

I föreningen finns 12 tvättstugor: Soldatgatan 20, Soldatgatan 32, Soldatgatan 48 (2 st), Kaserngatan 67 (2 st), Kaserngatan 79, Kaserngatan 85, Viksängsgatan 7-9 (2 st) och Viksängsgatan 15-17 (2 st). Dessutom finns grovtvättmaskiner på Soldatgatan 48, Kaserngatan 67 och Kaserngatan 79. I tvättstugorna finns tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel.  Tvättstugorna är öppna 07.00-21.00 alla dagar i veckan. Bokning sker med bokningscylinder uppmärkt med lägenhetsnummer. När du tvättat klart bokar du en ny tid eller flyttar din cylinder till låsparkeringen i nederkant på tavlorna. Ny låscylinder kan kvitteras ut på expeditionen till självkostnadspris.

Inget än

Vävstuga

Föreningens vävstuga finns på Viksängsgatan 17. Kontakta expeditionen om du önskar boka tid eller vill veta mer.

Övernattningslägenhet En större övernattningslägenhet på Viksängsgatan 9 samt samt ett mindre gästrum på Soldatgatan 40 finns tillgänglig för gäster till medlemmar i Brf Soldaten. Perfekt när du har besök och sovplatserna i din egen lägenhet inte räcker till. Lägenhet/Gästrum får bokas max 7 dagar i följd. Bokning av boende görs av medlem i föreningen genom att kontakta expeditionen. Betalning om 150 kr/natt sker i förskott via Swish. Läs mer här.

Load More