Medlemskap

När du köper eller får en bostadsrätt som gåva i Brf Soldaten, måste du också bli medlem i föreningen. Är du osäker inför ett förvärv av en bostadsrätt i Soldaten, kontakta expedition eller styrelsen.

När du köper en bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening måste styrelsen, före det att inflyttning får ske, godkänna köparen och bevilja medlemskap i föreningen.

Inflytande

Som medlem har du inflytande över föreningens verksamhet. Din bostadsrätt representerar ett förmögenhetsvärde för dig. Du betalar en årsavgift till föreningen som baserar sig på föreningens självkostnader. Du har ansvaret för lägenhetens inre underhåll.

Besittningsskydd

Du innehar din bostadsrätt på obegränsad tid. Bara vid allvarliga stadgebrott och obetalda avgifter blir bostadsrätten förverkad, vilket innebär att föreningen har rätt att säga upp ditt medlemskap och sälja bostadsrätten.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');