Felanmälan HSB MälarDalarna

Felanmälan via telefon
010-303 27 00, knappval 2

Öppettider
Måndag-fredag: 8:00-16:00

Akuta felanmälningar efter kontorstid kopplas samtalen vidare till Recover

Tänk på! Kostnaden för jourutryckning är mycket hög. Vänta med att anmäla felet om det inte kräver omedelbar åtgärd.

Avloppsstopp

Stoppet ska vara av omfattande karaktär. Mindre fel i golvbrunnen kan vänta till nästkommande vardag, annars blir lägenhetsinnehavaren blir debiterad för hela jourkostnaden. Avloppsrensning av golvbrunn, vattenlås i handfat och under diskbänk i kök är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Vattenläcka

Större läckor anmäls omedelbart. Droppande kranar i kök och badrum kan vänta till nästkommande vardag. Ompackning ingår i servicen.

Elavbrott

Kontrollera jordfelsbrytare och säkringar innan du gör felanmälan.

Tvättstugor

Fastmangling och fel på maskiner föranleder inte jourutryckning, däremot elavbrott.

Observera att strömmen till maskinerna slås av varje dag klockan 22.00.

Låsöppning

Jour 365 dagar om året 021-18 00 92

Det är endast om låset lämnats i serviceläge som föreningen kan vara behjälplig i de fall en lägenhetsinnehavare förlorat sin nyckel. Föreningen har ingen huvudnyckel. Mot uppvisande av legitimation kan dörren öppnas. Observera att du som lägenhetsinnehavare står för hela kostnaden.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');