Ordningsregler för boende i Brf Soldaten

I en bostadsrättsförening äger vi medlemmar fastigheterna tillsammans. Föreningen och dess medlemmar ska verka för en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att lyckas med detta måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Nedanstående ordningsregler har tagits fram av styrelsen. Som medlem och boende i föreningen förväntas du följa reglerna. Inga regler kan dock helt och hållet ersätta hänsyn, men om vi följer dessa regler kan vi tillsammans skapa en trivsam atmosfär.

Lägenheter

 • Undvik störande ljudnivå, i synnerhet under tiden 22.00–07.00 på vardagar och helger 22.00-10.00 Om du ska ha renovering eller fest meddela gärna grannar innan
 • Det är inte tillåtet att upplåta eller hyra ut din lägenhet i andra hand utan att först inhämta styrelsens medgivande
 • Inkoppling av disk- eller tvättmaskin ska utföras på ett fackmannamässigt sätt
 • Anmäl droppande kranar eller spolanordning till WC-stol.
 • Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet och kontrollera funktionen regelbundet, ny finns att hämta gratis på Viksängsgatan 19 (expeditionen)

Balkonger & uteplatser

 • Blomlådor ska av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongerna
 • Endast el-grill och gasolgrill är tillåten på balkong eller uteplatser. Vi har säkra grillplatser på gården
 • Antenn/parabol får inte monteras på fasad, ytterväggar eller tak utan styrelsens godkännande
 • Tvätt och mattor får inte hängas på balkongräcket. Mattor ska vädras eller piskas på de piskställningar som finns på området
 • Rökning är inte förbjuden på balkonger eller uteplatser men visa hänsyn mot dina grannar
 • Mata inte fåglar från balkonger eller uteplatser, dessutom kan frön och dylikt locka till sig råttor och andra skadedjur

Trapphus

 • I trapphus och källargångar förvarar vi inte cyklar, barnvagnar, möbler och dylikt. Enligt lagen om skydd mot olyckor får inte trapphus vara belamrade med föremål som förhindrar snabb utrymning av fastigheten vid brand
 • Entré och källardörrar i trapphusen ska alltid hållas stängda
 • Rökning är förbjudet i trapphus och samtliga källarutrymmen
 • Dörrmattor ska placeras innanför lägenhetsdörren
 • Ställ inte soppåsar i trapphuset i väntan på att du ska gå till miljö boden. Ställ dem innanför dörren eller gå direkt och kasta dem
 • Använd endast det förråd som du tilldelats och som är försett med ditt lägenhetsnummer

Gårdar

 • Använd de cykelställ/cykelrum som finns
 • Kör bil så sällan som möjligt på gårdarna och kör försiktigt. Stäng grinden efter dig när du åkt ut
 • Ta hänsyn till buskar och planteringar, gå inte igenom dem
 • Katter måste hållas under uppsikt så de inte förorenar sandlådorna på området
 • Hundar ska hållas kopplade och undvik att rasta hundar på innergårdarna mellan våra hus (givetvis är hundar välkomna på gräsmattor och lekparker under uppsikt)
 • Kasta inte fimpar och skräp på gårdsytor eller gräsmattor utan använd skräpkorgarna

Parkering

 • Du som har en parkeringsplats med motorvärmaruttag är själv ansvarig för renhållning och snöröjning av platsen
 • Motorvärmarsladd får av säkerhetsskäl inte lämnas inkopplade hängandes i eluttaget
 • Följ de parkeringsregler som gäller, se skyltning vid anfart (Securitas ser över ordningen)

Miljö bodar

 • Tänk på att om vi sorterar ordentligt minskar det föreningens kostnader
 • Lysrör, glödlampor och hushållsbatterier kan lämnas i särskilda kärl i miljö boden
 • Elektriska apparater, miljöfarligt avfall och skrymmande gods lämnas på Återbruket

Tvättstugor

 • När ett tvätt pass bokats gäller bokningen hela den tiden. Har tvättstugan inte använts inom en timme efter bokad tid får annan medlem nyttja tvättstugan den aktuella tiden
 • Sopa, våt-torka golven, torka av maskinerna och rengör filtret i torktumlaren när tvätt passet avslutats
 • Finns sopsäck att kasta tex ludd från torktumlaren, tomma tvätt och sköljmedels förpackningar

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');