Expeditionen på Viksängsgatan 19 finns på gavelsidan av huset 

Tex bokning av trivsellokal, köp av taggar, reparationsfond, övernattningsrum mm.

Öppettider:

Måndag kl:11.00-12.00, Ronnie Persson HSB vår vicevärd.

Torsdag kl:17.00-19.00, Gunilla Eriksson som bor i vår förening.

Mobilnummer: 0705-13 17 70

Övrig tid går det bra att maila till:

Välkommen!

Vid diverse betalningar till Brf Soldaten:

Vi uppskattar om ni kan betala med Swish för t.ex. gym, bastu, p-kort, övernattningslägenhet eller andra kontantbetalningar till föreningen.

Numret är: 123 618 9195

Skriv i meddelanderutan vad det gäller, ditt namn och lägenhetsnummer nr.
Skicka sedan ett mail till med samma information och få det bekräftat.

Postadress:
Brf Soldaten
07-2051-000
Box 1022
791 10 Falun

Fakturaadress:

Fakturor ska skickas som PDF med e-post till 

Det är viktigt att det endast är en faktura i varje PDF-fil och att det bara är en PDF-fil i varje email.

Styrelsen:

Tillexempel större reparationer av fastigheten, förbättringsförslag, andrahandsuthyrning mm.

Mail:

Brev: Expeditionen

Skrivelserna måste dateras och vara styrelsen tillhanda senast den 10:e i varje månad för att kunna behandlas i den månaden. I annat fall kommer skrivelsen att tas upp på dagordningen för nästkommande styrelsemöte.

Skrivelser som innehåller kränkningar kommer ej att behandlas. Dessa returneras med krav på borttagande av kränkande kommentarer.

Felanmälan HSB MälarDalarna

Telefon vardagar 08:00-16:00:  010-303 27 00

Övrig tid kopplas samtalen till Recover

Tänk på! Kostnaden för jourutryckningar är mycket hög. Vänta med att anmäla felet om det inte kräver omedelbar åtgärd.

Gör en felanmälan