Expeditionen Viksängsgatan 19

Tex bokning av trivsellokal, köp av taggar, reparationsfond, övernattningsrum mm.

Öppettider:

Måndag stängt tillsvidare

Torsdag stängt tillsvidare

Mobil: 070-513 17 70

Mail: 

Expeditionen finns på gaveln på Viksängsgatan 19. Vår vicevärd är genom HSB.

På torsdagar möter Gunilla Eriksson dig på expeditionen och hon har lång erfarenhet av vår förening.

Välkommen!

Vid diverse betalningar till Brf Soldaten:

Vi uppskattar om ni kan betala med Swish för t.ex. gym, bastu, övernattningslägenheten eller andra kontantbetalningar till föreningen.

Numret är: 123 618 9195

Skriv i meddelanderutan vad det gäller, ditt namn och lägenhetsnummer nr. Skicka även ett mail till   med samma information och få det bekräftat.

Postadress:
Brf Soldaten
07-2051-000
Box 1022
791 10 Falun

Fakturaadress:

Fakturor ska skickas som PDF med e-post till 

Det är viktigt att det endast är en faktura i varje PDF-fil och att det bara är en PDF-fil i varje email.

Styrelsen:

Tex större reparationer av fastigheten, förbättringsförslag, andrahandsuthyrning mm.

Mail:

Brev: Expeditionen

Skrivelserna måste dateras och vara styrelsen tillhanda senast den 10:e i varje månad för att kunna behandlas i den månaden. I annat fall kommer skrivelsen att tas upp på dagordningen för nästkommande styrelsemöte.

Skrivelser som innehåller kränkningar kommer ej att behandlas. Dessa returneras med krav på borttagande av kränkande kommentarer.

Felanmälan HSB MälarDalarna

Telefon vardagar 07-16:  010-303 27 00
Övrig tid kopplas samtalen till SOS Alarm

Tänk på! Kostnaden för jourutryckningar är mycket hög. Vänta med att anmäla felet om det inte kräver omedelbar åtgärd.

Gör en felanmälan