Uppdatering om pågående arbeten i C-garaget

2023-09-17

Hej Medlem!
Det är slutet av vecka 37 och arbeten inne i C-garaget pågår för fullt. Pelarna och golvet runt dessa är snart alla bilade på den högra garagesidan. Betonggjutning kommer att påbörjas någon gång under vecka 38. I samband med bilning av rampen genom garageingången har det visat sig att marken under har sjunkit ett par decimeter på några ställen, dvs. att det finns luftgap mellan betongplattan och marken. En byggkonstruktör har varit på plats och undersökt saken. I väntan på åtgärdsrekommendationer har all trafik genom garageingången stoppats. Brandlarmet i C-garaget har visat sig vara känslig mot damm och vattenånga från bilningsmaskinen. De går inte att ha brandlarmet påslaget i ena halvan av garaget samtidig som man håller på och arbetar i den andra. Med säkerhet som högsta prioritet har styrelsen beslutat att alla fordon ska stå ute, på sina nuvarande platser, fram tills att alla åtgärder inne i C-garaget är klara. Ena halvan av garaget kommer alltså inte att öppnas för parkering eftersom brandlarmet är helt avstängt.

Tack för visad förståelse.
/Styrelsen

« Tillbaka

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');