Gårdsrenovering på Soldatgatan – Infobrev 1

Hej!

Under v.18 har entreprenören Tuna Entreprenad tagit markprover på gården och skickat in dessa för analys. Detta görs för att styrelsen vill vara säkra på att det inte förekommer förorenade schaktmassor på gården och att dessa i så fall hanteras på rätt sätt vid avfallsstationer. Etapp 1 kommer att inledas under v.20. Då kommer mitten av gården att avgränsas och friläggning av c-garagets långsida att inledas. Eftersom relativt stora arbetsmaskiner kommer att användas för arbetet ber vi er att inte parkera era eller era barns cyklar någonstans på gården. Flytta dessa till cykelrum, källare eller till några andra cykelparkeringar på Brf Soldaten. Detsamma gäller för andra fordon: bilar, fyrhjulingar, motorcyklar m.fl. Under resten av året får ingen långtidsparkera, längre än 15 minuter, inne på gården. Undantag kan göras vid på-och avlastning i samband med flytt.

Medlemmar som har uteplatser mellan S20 och S32 bör flytta sina tillhörigheter så snart som möjligt. Källarutrymmen vid elmätarna går bra att använda som tillfälliga förvaringsplatser. Ni som har tyngre föremål på uteplatserna: stora blomkrukor, växter m.fl. kan få hjälp av entreprenören att lasta dessa på era släpvagnar. I samband med Etapp 2 kommer de första uteplatserna, S20 och S22 att rivas.

Från och med måndag v.20 får ni inte parkera era fordon på de fria platserna mellan Sophus 2 och Viksängsgatan. Dessa platser är avsedda endast för Tuna Entreprenad där bl.a. en byggbod kommer att placeras. Eftersom det råder brist på p-platser på Soldatgatan har styrelsen beslutat att medlemmar får parkera sina fordon mittemot de enskilda garagen medan projektet pågår.

/Styrelsen

« Tillbaka

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');