Uppdatering C-garage 2023-11-25

Hej Medlem!

Det är slutet av vecka 47 och entréprenaden i c-garaget är klar och godkänd. Det återstår mindre mindre justeringar enligt besiktningsmannens råd och kommer inte att hindra er från att använda garaget under tiden.

Berörda pelar – och väggsektioner är planerade att målas under februari-mars 2024. Målningen kommer att utföras etappvis under dagen och vissa av fordonen behöver då flyttas men får komma in mot kvällen igen.

Information angående målningen kommer aviseras till berörda i god tid.

Tack för visat tålamod och välkomna tillbaka!

//Styrelsen

« Tillbaka

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');