B

Barnvagnsrum

Det finns särskilda utrymmen för barnvagnar, rullstolar och rullatorer i varje källarutrymme. Föreningen ansvarar inte för personliga egendomar. Använd lås på det du är rädd om.

Bastu

Föreningens bastu & relax finns i källaren på Kaserngatan 73. Bokning sker via cylindersystemet utanför lokalen. Särskilt passerkort kvitteras ut på expeditionen mot en avgift på 100 kronor.  För ett trivsamt bastubad vänligen ta del av mer information här.

Bom

Vägbommar kan vid särskilda behov, exempelvis flytt, öppnas med lägenhetsnyckel för att köra in på området. Parkera aldrig framför en bom. Om du måste stanna på en gångväg inne på området får du inte lämna fordonet utan uppsikt. Detta för att utryckningsfordon alltid måste beredas plats och ha möjlighet att komma fram.

Brandvarnare

Föreningen har ansvar för att utrusta varje lägenhet med brandvarnare. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och regelbundet testa brandvarnaren. Styrelsen rekommendation är att komplettera brandskyddet i ert hem med brandsläckare och brandfilt.

Balkonginglasning

Om du önskar glasa in din balkong behöver du söka bygglov enligt det tillstånd som ges av föreningen. Det måste också skrivas ett kontrakt med föreningen gällande ansvar och underhåll av inglasningen. Är balkongen redan inglasad är det viktigt att du vid försäljning meddelar köpare att det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för eventuella skador på inglasningen.

Balkonglister

Plastlister till din inglasade balkong finns att hämta på på expeditionen. Listerna sätts på glasdörrarna, minskar att det blåser in och ger mindre smuts på balkongen. Det sparar också på värmen på balkongen.

Balkongmålning

Önskar du måla om balkongväggen finns särskilda bestämmelser kring godkända kulörer i vitt och gult. Inköp och framtida underhåll åligger lägenhetsinnehavaren. Kontakta expeditionen för mer information. Väljer du att behålla den bruna originalväggen finns fortsättningsvis olja att hämta ut på expeditionen.

Bredband

Föreningen har valt Telenor som internetleverantör av bredband via stadsnätet. Bredband om 150-250 Mbit/s samt IP-telefoni ingår i gruppanslutningen för alla hushåll i föreningen. Kostnaden ingår i månadsavgiften. Samtalskostnaden för IP-telefonin betalas av lägenhetsinnehavaren.

« Tillbaka

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');