H

Hemförsäkring

Som medlem är du skyldig att ha en gällande hemförsäkring. Ett så kallat bostadsrättstillägg behöver dock inte tecknas då föreningen bekostar försäkringen för samtliga medlemmar.

Hobbyrum

Föreningen har två hobbyrum för dig som önskar måla, snickra eller renovera något. Lokalerna är kostnadsfria att använda och bokas via expeditionen. Vänligen respektera dina grannar genom att inte använda högljudda maskiner efter kl 19.00 och innan 08.00.

« Tillbaka