Kategori: Okategoriserade


Inför årsstämman 2021

Årsredovisning 2020 och formulär för poströstning är nu utdelade till samtliga medlemmar. Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Soldaten i Västerås föreningsstämma den datum 2021-06-08 Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill


Medlemsinformation

Nytt telefonnummer till expeditionen Styrelsen har köpt in en mobil till Expeditionen. Tyvärr kunde det gamla numret inte behållas. Vi vill påminna om att det nya numret är 0705-13 17 70. Föreningsstämma Pandemin är högst närvarande och styrelsen tvingats ta det tråkiga beslutet att ännu en gång hålla föreningsstämman via postomröstning. Som alla säkert förstår


Medlemsbrev

Året går mot sitt slut och ingen har kunnat undgå att året varit minst sagt annorlunda på grund av covid-19. Se till att ta hand om varandra och beakta restriktionerna från www.folkhalsomyndigheten.se Passagesystem För en tryggare miljö är passagesystemet nu i drift och entrédörrarna låsta dygnet runt. Brandsäker jul Pepparkakor, knäck och mys i all


100-åring

I vår förening har Einar Johansson som i November fyllde respektabla 100 år gratulerats av Styrelsen med blommor och lussekatter. Einar och hans numer bortgångne fru var en av nybyggarna på Viksäng och är en av Brf Soldatens seniorer, de flyttade in i föreningen i sin då nybyggda lägenhet 1964. Valet föll på översta våningen


Information angående gymlokalen under covid-19

Styrelsen har beslutat att begränsa antal personer i gymlokalen med Max 4st tillsvidare. Alla får hjälpas åt att det efterlevs annars kommer gymlokalen stängas. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och


Information passersystem

Snart är det dags att ta det nya passagesystemet i drift. Först måste Postnord, Citymail, VLT och Svensk Direktreklam kontaktas och tilldelas taggar. Det ingår 2 taggar/lägenhet och dessa taggar lämnas ut tillsammans med detta informationsblad. Extra taggar kan köpas för 50kr/st. Vid frågor, kontakta styrelsen på eller lägg ett brev i brevlådan på


Viktig information med anledning av skärpta Covid-restriktioner

Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 november nya coronaåtgärder. En av dessa var att skärpta allmänna råd införs även i Dalarna och Västmanlands län fram till 10 december med eventuell förlängning. Råden innebär i stora drag att man ska undvika fysisk kontakt med människor man inte bor med, avstå kollektivtrafik och andra platser där trängsel kan uppstå


Ny märkning av fakturor och övergång till pdf-fakturor

Postadress: Brf Soldaten 07-2051-000 Box 1022 791 10 Falun Fakturaadress: Fakturor ska skickas som PDF med e-post till . Det är viktigt att det endast är en faktura i varje PDF-fil och att det bara är en  PDF-fil i varje e-post.


Markis prover från SANDATEX

Två stycken nya markis prover från SANDATEX finns på expeditionen att se. Markisväv 5400-727 Markisväv 5167-12    


Expeditionen fortsatt stängt

Som en försiktighetsåtgärd till följd av situationen med Coronaviruset kommer expeditionen på Viksängsgatan 19 att hålla stängt tillsvidare.